Skip to main content

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of telefoon plaatst.

In de Sterkerdoorstrand-cookie-trommel zitten:

Functionele cookies
Deze zijn noodzakelijk om onze website optimaal te kunnen weergeven en te laten werken.

Analytische cookies
We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website kunnen analyseren. Uit deze analytische cookies kunnen we geen persoonlijke informatie herleiden, over jou als individu komen we dus niets te weten.

Wat niet in onze cookie-trommel zit:

Tracking cookies
Cookies waarmee je persoonlijke online gedrag op de desbetreffende website gevolgd wordt door de beheerder en soms ook derden, en waarmee je ook gevolgd kan worden als je andere websites bezoekt.

Privacy

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gebruikster/er de gegevens verstrekt, en zo lang als de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren.

Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die met ons gedeeld worden. Datalekken lossen we op, registreren we, melden ze aan de toezichthouder. Alleen geautoriseerd personeel mogen persoonlijke gegevens inzien en verwerken.